Forumowa kaseta serwisowa

This slideshow requires JavaScript.

 

Kaseta serwisowa – taśma typu I 

sygnały (przerwy pomiędzy sygnałami – 15″) :

0. channel identification 60″

ustawienie prędkości

1. 3000Hz  180″

2. 3150Hz  120″

head azimuth setting / ustawienie azymutu głowicy (skos)

3. 6,3kKz   60″

4. 8kHz      60″

5. 12,5kHz 60″

6. 6,3kKz   60″

7. 8kHz      60″

8. 12,5kHz 60″

playback level setting / ustawienie poziomu odczytu

9. 315Hz 0dB 250nWb/m  120″

10. 1kHz 0dB 250nWb/m   120″

Dolby level setting / poziom Dolby

11. 400Hz -2dB 200nWb/m 60″

Wow & Flutter measurement / pomiar współczynnika Wow&Flutter:

12. 3150Hz  180″

 

Welcome to the forum topic / Zapraszamy do tematu na forumHERE / TUTAJ